ประกาศผู้โชคดี
TOYOTA New Vios 2018 มูลค่า 659,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
เบอร์ 065893xxxx

ดวงดี มีรถขับ กับทรูมูฟ เอช

ดวงดี มีรถขับ กับทรูมูฟ เอช
กิจกรรมดีๆ สุดปัง “ ดวงดี มีรถขับ กับ ทรูมูฟ เอช ” สมัครต่อ ไม่รอแล้วน้า!!
พิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช มีสิทธิลุ้นรับฟรี TOYOTA New Vios 2018 มูลค่า 659,000 บาท

ช่วงเวลาร่วมลุ้นรับรางวัล :
1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

กติการ่วมสนุก :
เพียงกด *155# แล้วโทรออก เพื่อสมัครบริการดูดวงรายวัน Horo4U รอรับ SMS Horoscope ดวงชะตาแม่นๆ ทั้งความรัก การงาน การเงิน สุขภาพ ครบเครื่อง ทุกรส สดใหม่ ข้อความละ 3 บาทจัดส่งวันละ 3 ข้อความ ต่อวัน เมื่อสมัครบริการ ท่านจะได้รับสิทธิ์ เพื่อลุ้นรางวัล

ของรางวัล :
TOYOTA New Vios 2018 Model NSP151R-BEXRKT/A2,B2 สีขาว 1 คัน 1 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 659,000 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัล :

 • ขอสงวนสิทธิฉพาะลูกค้า ทรูมูฟ เอช เท่านั้น
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง โดยชื่อของผู้โชคดีต้องตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ในเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ทรูมูฟ            เอช พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการประกาศผล         รางวัล หากเลยระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ ทางบริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองที่บริษัทฯ ได้จับรางวัลสำรองไว้ ตามลำดับ จนกว่าจะครบ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องคงสถานะเป็นสมาชิกบริการ จนถึงวันแจกของรางวัล โดยจำกัด 1 สิทธิ/ 1 หมายเลข
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือสิ่งของที่มีมูลค่าอื่นได้
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 32,950 บาท ตามคำ        สั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544
 • พนักงาน บริษัท ฟิวเจอร์ทูยู จำกัด รวมถึงครอบครัวของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • กติกาการจับรางวัล จะนำชิ้นส่วนของผู้โชคดีที่มีสิทธิตามเงื่อนไขทั้งหมดมารวมกัน ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้ว ใช้วิธีกระจายชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่ว      กัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับและแสดงชิ้นส่วนของผู้โชคดีตามจำนวนรางวัลที่กำหนดไว้ต่อหน้าคณะ              กรรมการและสักขีพยาน พร้อมขานหมายเลขโทรศัพท์ของผู้โชคดีเพื่อให้คณะกรรมการและสักขีพยาน ที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน พร้อมลงนามประทับ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 15 มีนาคม 2562 ใน www.facebook.com/Future2you และทางบริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีให้ทราบอีกทางหนึ่ง
 • ใบอนุญาตเลขที่ 1599/2561 ออกให้โดย กรมการปกครอง